Paláce Kremlu

Byly vždy a ve všech dobách centry politického dění. Zde se psala historie a rozhodovalo se o dalším směřování Ruska. Už od prvopočátků existence Kremlu v jeho palácích sídlili představitelé moci – velkoknížata, carové, sovětští vládci, prezidenti. Nejvýznamnějšími sídelními paláci jsou tyto tři – Velký, Těremový, a Fazetový palác. Žádný z nich však není veřejnosti volně přístupný a jedinými návštěvami v jejich stěnách jsou tak oficiální státní návštěvy.

Fazetový palác – nejstarší rezidence

Tento čtvercový palác byl postaven koncem 14. století a stal se prvním kamenným palácem Kremlu. Jeho jméno poukazuje na vnější výzdobu fasády, která je osazena vápencovými fazetovými deskami. Uvnitř paláce je nejzajímavější a nejskvostněji zdobenou místností slavnostní sál, rozkládající se na ploše bezmála 500 m2. Zde se pořádaly nejen oficiální audience a přijetí, ale také velkolepé hostiny.

Těremový palác – rezidence carské rodiny

Za vlády cara Michaila I. Fjodoroviče Romanova (vládl 1613 – 1645), prvního ruského cara dynastie Romanovců, byl vystavěn Těremový palác. Jeho dnešní podoba s 11 věžemi se zlatými kopulemi však pochází až z pozdější doby, konkrétně z 19. století, kdy byl palác výrazně přestavěn. Uvnitř bývaly soukromé komnaty příslušníků carské rodiny. Byly bohatě zdobené a luxusně vybavené a přináležely k nim také prostory určené k soukromým modlitbám. Nejskvěleji vyzdobené byly pokoje carevny, na jejichž zkrášlení bylo použito pravé zlato. Tento palác je také známý díky opeře M. P. Musorgského „Boris Godunov“. Část děje opery se totiž odehrává právě v Těremovém paláci.

Velký palác – nejznámější a nejkrásnější

Největší z kremelských paláců byl postaven teprve v 19. století. Zbudován byl na místě původního Zimního paláce podle projektu dvorního architekta Konstantina A. Thona. Vzhled této trojkřídlé budovy propojuje v půvabné symbióze klasicismus a staroruský styl. Výsledkem je vzdušná, hravá architektura, dýchající na diváka jak evropskou elegancí a uměřeností, tak i ruským smyslem pro tvary a barvy. Vnitřek paláce vyplňuje více než 700 pokojů a sálů. Aby budova působila ještě impozantněji, jsou ve druhém poschodí umístěny dvě řady oken nad sebou, které tak vytváří dojem dalšího patra. V nejvyšším poschodí jsou zařízeny reprezentační místnosti. Velký palác byl a nadále zůstává sídlem nejmocnějších představitelů Ruska. Je zároveň nejskvostnějším a nejrozlehlejším palácem Kremlu a také jeho dominantou.