Rusko

Moskva

Dějiny Ruska - největší země světa - začínají již kolem roku 20.000 př. n. l. V té době se na evropské části Ruska, při řece Don, usídlili první obyvatelé. Postupně území Ruska obývaly různé kmeny, např. Skythové, Hunové, Avaři, Chazaři, Volžští Bulhaři a další. Významnější období dějin Ruska začíná s příchodem Slovanů. Ti se usídlili mezi řekami Vislou a Donem a vytvořili na tomto území první státní útvar. Přes jejich území vedlo v té době mnoho obchodních cest do Byzantské říše, a proto na ochranu vznikala opevněná hradišťě. Roku 862 byl založen Novgorod a toto datum je považováno za začátek dějin Ruska. V roce 882 dobyl novgorodský kníže Oleg z rodu Rurikovců významné město Kyjev a založil Kyjevskou Rus, která se tak načas stala východoevropskou mocností. Roku 988 došlo k další velice významné události – kníže Vladimír I., vládce Kyjevské Rusi, přijal z Byzance křest. V 11. století proběhla řada povstání, v jejichž důsledku došlo k oslabení a rozdrobení země. Ve 13. století pronikly na území Ruska sjednocené kmeny kočovných Mongolů, kteří dobyli všechna knížectví kromě Novgorodu. V tomto století byly také knížetem Alexandrem Něvským odraženy invaze ze strany Švédů a Řádu německých rytířů. Na konci 13. století začal sílit vliv Moskevského knížectví. Moskva se stala sídelním městem představitele pravoslavné ruské církve. Roku 1380 dosáhl moskevský velkokníže Dimitrij Ivanovič Donský prvního vítězství nad Tatary. Úplného osvobození od Tatarů se však Rusko dočkalo až o sto let později, kdy moskevský kníže Ivan III. sjednotil ruská knížectví a vyhrál válku s Tatary.

...Více o historii Ruska »

Moskva je hlavní město Ruska. Na celkové rozloze 1 085 km² žije přibližně 10,5 milionu obyvatel. Moskva se tak řadí k největším městům nejen Ruska, ale celé Evropy, jako je např. Londýn nebo Paříž. Je politickým a hospodářským střediskem celého Ruska. Sídlí zde všechna ministerstva, důležité státní úřady, významné obchodní společnosti a také patriarchát ruské pravoslavné církve. Mimo jiné je Moskva také centrem vzdělanosti a kultury – na jejím území se nachází asi 60 univerzit a množství dalších vysokých škol, kostelů, muzeí, galerií a divadel.

Moskva leží v evropské části Ruska, v kopcovité krajině mezi řekami Volhou a Okou, na řece Moskvě, přítoku Oky. Kolem města probíhá dálniční okruh dlouhý 109 km. Město se však v některých místech rozrůstá i za něj. Přibližně třetinu z celkové rozlohy Moskvy zaujímá zeleň – asi 100 parků a lesíků. Je tu také mnoho řek a kanálů a asi 500 rybníků. Kolem města se v délce asi 40 km rozkládají výletní lesíky s mnoha zábavními atrakcemi.

Petrohrad se nachází v severozápadní části Ruska při ústí řeky Něvy do Finského zálivu, který je součástí Baltského moře. Petrohrad je druhým největším městem Ruska. Po celou dobu své třísetleté historie byl a dodnes je kulturním centrem celého Ruska. Je městem nádherných velkolepých paláců a tisíců uměleckých děl. Jeho krásu odráží tmavé vody kanálů, na kterých je rozložen a díky nimž získal právem přezdívku „Benátky severu“.

Petrohrad je prodchnuto zvláštní, neopakovatelnou atmosférou. Krása Petrohradu je plná melancholických vzpomínek - na zašlou slávu carského Ruska i na osudné tragédie. Muzea, divadla, široké bulváry, parky a pobřežní promenády vyzařují své otevřené, seversky zdrženlivé fluidum. Petrohrad je působivý za všech ročních období. Nejkrásnější je však Petrohrad pod sněhovou pokrývkou a v létě, v čase proslulých petrohradských „bílých nocí“, kdy v důsledku nevelké vzdálenosti od polárního kruhu slunce sice zapadne za obzor, ale nenastane tma.

V roce 1990 bylo historické jádro Petrohradu prohlášeno za světové kulturní dědictví UNESCO.

Zájezdy do Ruska

Poznávací zájezdy do Ruska

Petrohrad - Bílé noci, Stockholm, Helsinky

Petrodvorce

9-denní zájezd; termíny: červen, srpen; cena: od 13 990 Kč

Petrohrad - to jsou "Benátky v deltě Něvy", město proslulé bílými nocemi, město slavné Ermitáže s nezměrnými poklady. Petrohrad, to jsou ale také kouzelné parky a zahrady Petrodvorce a palác Kateřiny Veliké s Jantarovou komnatou v Puškinu. A mnohá další místa na našem poznávacím zájezdu nejen do Petrohradu.

Petrohrad a Petrodvorce s návštěvou pobaltských republik

Litva

10-denní zájezd; termíny: červenec, srpen; cena: od 13 990 Kč

Pojeďte s námi navšívit všechny tři Pobaltské republiky v čele s jejich hlavními městy a nádherné město Petrohrad s bohatou historií a památkami.

Petrohrad - klenot na Něvě - letecky

Petrodvorce

6-denní poznávací zájezd; termíny: červen, červenec; cena: od 20 990 Kč

V průběhu pouhých 300 let vystřídal Petrohrad (UNESCO) mnoho tváří. Tento rozmar Petra I. Velikého, založený na bažinatém území, měl Rusko nasměrovat k Západu a záhy se rozvinul ve velkolepé město odrážející majestátnost ruského impéria. Dnes je kulturní metropolí Ruska.

Stockholm, Helsinky, Petrohrad a Pobaltí

Petrodvorce

11-denní zájezd; termíny: červen,červenec, srpencena: od 16 990 Kč

Cestou do Petrohradu navštívíme metropole Stockholm a Helsinky. Petrohrad - to jsou "Benátky v deltě Něvy", město proslulé bílými nocemi, město slavné Ermitáže s nezměrnými poklady. Petrohrad, to jsou ale také kouzelné parky a zahrady Petrodvorce a palác Kateřiny Veliké s Jantarovou komnatou v Puškinu.

Moskva - Petrohrad - letecky a vlakem

Moskva

7-denní zájezd; termíny: srpen; cena: od 28 990 Kč

Hlavní město Ruska Moskva proslulo mnoha pamětihodnostmi (chrám Vasila Blaženého, Kreml...). Petrohrad se zase honosí krásnými paláci, širokými třídami a honosným nábřežím řeky Něvy.

Okruh pobaltskými republikami s návštěvou Petrohradu a Finska

Vilnius

10-denní zájezd; termín: červen, červenec; cena: od 27 990 Kč

Pobaltské republiky v posledních letech znovu odhalují pro turisty svou malebnou krásu a množství historických památek. Navštivte s námi Finsko - zemi tisíců jezer a především pak ruský Petrohrad, který bude vrcholem celého programu.

Moskva, Tatarstán, Ural, Mongolsko, Peking + jízda Transsibiřskou magistrálou

Moskva

19-denní zájezd; termín: červenec / srpen; cena: 66 990 Kč

Novinka která se velmi rychle stala hitem. Tento nový podrobný poznávací zájezd Vás umožní poznat během průjezdu napříč Asií přírodní zajímavosti i různorodé památky Ruska, Mongolska a Číny.

Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Petrohradu.